Калькулятор для матриць

Вступ

1.Теоретичні відомості

2. Постановка задачі

3. Опис алгоритму

4. Опис програми

5. Лістинг програми

6 . Висновок

7.Використана література

Теоретичні відомості

Квадратною матрицею будемо називати квадратну таблицю, що складається з чисел або алгебраїчних виразів, які розташовані в n – рядках та n – стовпцях, n – називається порядком квадратної матриці.

Якщо порядок матриці n дорівнює одиниці, то ця матриця складається з одного елемента  і визначником першого порядку , який відповідає такій матриці, ми назвемо величину цього елемента .

Головною діагоналлю матриці А називається діагональ , яка іде з лівого верхнього кута цієї матриці у правий нижній її кут .

Побічною діагоналлю тієї ж матриці називається діагональ , яка іде з лівого нижнього кута у правий верхній кут .

Визначником другого порядку матриці називається число або алгебраїчний вираз, що дорівнює різниці добутку елементів головної діагоналі матриці та добутку елементів її побічної діагоналі .

Мінором будь - якого елемента  матриці n - го порядку називається визначник порядку n-1, що складається з матриці А, які залишаються після вилучення i -того рядка та j - того стопця на перехресті яких цей елемент знаходиться . Мінор елемента  будемо позначати .

Присоединяйся

Зарегестрируйся с помощью социальных сетей.

Публикуй

Опиши работу, прикрепи файлы и назначь цену.

Зарабатывай

Получай пассивный доход с продажи работ.

Тебе понадобится 5 минут для публикации работы на сайте.
Похожие работы
Скачать

бесплатно

Калькулятор для матриць.rtf
630059
Оцени работу

рейтинг

Поделись работой с друзьями

Мы не грузим циферки, чтоб ты увидел контент как можно быстрее;

Комментарии (0)

freebt3mobi

/ /

Оставить комментарий

Ты не можешь комментировать

Только зарегестрированые пользователи имеют возможность комментировать работы
Калькулятор для матриць
Матриці являються особливим абстрактним класом, за допомогою якого розв’язується безліч задач комбінаторики та інших розділів математики, саме тому їхнє вивчення продовжується і нині. З іншого боку, матриці – вельми специфічна структура з неочевидними властивостями, які є важливими і корисними при розробці алгоритмів для розв’зання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
Категория: Образование
Стоимость: Бесплатно