На нашем сайте Вы сможете найти готовые курсовые и дипломные работы по программированию
Сейчас работаем

Комунальні послуги (1С: предприятие)

Звіт з виробничо-технологічної практики.

 Ключові слова: ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА, ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ, РОБОЧЕ МІСЦЕ, КОМП'ЮТЕР, 1С.

 Розглянуто діяльність ТОВ “1 Софт”, зокрема досліджено роботу офісів і їх наповнення. Крім загальних завдань практики виконував індивідуальні завдання. Серед цих завдань було створення проекту «1С: Комунальні послуги». Крім того досліджував теоретичне завдання, що стосувалося технологій автоматизованої обробки інформації. Зроблено необхідні висновки та пропозиції.

Звіт містить 20 сторінки, 3 рисунка, 6 додатків, 26 використаних джерела.

Вступ

Практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів вищих навчальних закладів України. Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Технологічна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю.

Виробничо-технологічна практика проходила у ТОВ “1 Софт”.

Метою технологічної практики є:

  • поглиблення та закріплення знань, які одержали студенти під час теоретичної підготовки;
  • оволодіння сучасними формами та методами роботи з комплексом задач, розв’язуваних на підприємстві з використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій;
  • набуття необхідних навичок у здійсненні операцій технологічного процесу обробки інформації;
  • формування професійних вмінь і навичок у роботі з існуючими інформаційними технологіями;
  • виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та їх творчого застосування у практичній діяльності.

Завданнями практики є вивчення організації і етапів розробки програмного продукту, набуття практичних навичок програмування, самостійного вирішення технічних задач на базі сучасних комп’ютеризованих систем, ознайомлення з сучасними технологічними процесами розробки, впровадження та налагодження програмного продукту, з сучасним апаратним та програмним забезпеченням, з організацією праці і економікою виробництва, набуття умінь організаторської роботи по спеціальності, узагальнення і поглиблення знань з вивчених дисциплін.

Купить 300,00 
Сразу после оплаты Вы сможете скачать работу и мы вышлем дополнительно файл с работой на электронную почту. Исходник программ Вы сможете отредактировать, как Вам нужно.
Комментарии (0)

/ /

Оставить комментарий

Ты не можешь комментировать

Только зарегистрированые пользователи имеют возможность комментировать работы
Купить

300,00 

Покупается впервые!
Сразу после оплаты Вы сможете скачать работу и мы вышлем дополнительно файл с работой на электронную почту. Исходник программ Вы сможете отредактировать, как Вам нужно.

Заказать через

ScreenShot_20170216234758.png
73910
InfoBase.rar
621462
Оцени работу

рейтинг

Комунальні послуги (1С: предприятие)
Виробничо-технологічна практики Метою даного дослідження є проектування та розробка програми для огляду і формування звітності послуг. «1С:Комунальні послуги» передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація.
Категория: Образование
Стоимость: 300,00